Fokke Joekema
Geert de Jong
Hille Polak
Ido Wijbenga
Jelle van der Meer
Klaas van der Burg
Klaas Yde Blokland
Sytse Jan van der Burg
Ruurd Deelstra
Siebren Joekema
Harbert Blokland
Dennis Reitsma

Technische staf

Klaas van der Burg
06 21933004
Dennis Reitsma