Contact

Bestuur en Commissies
René Hofman Voorzitter 06-21864142
VACANT Techn. Zaken Heren
Sake Faber Secretariaat/Wedstrijdsecretariaat 06-10290955
Lieuwe de Boer Penningmeester 06-57734582
Brecht Dijkstra Algemene zaken 06-23710612
VACANT Technische Zaken Jeugd
Wendy Hogerhuis Ledenadministratie 06-17774957
Hoofdtrainer
Germ Huitema 06-29154761
Jeugdcommissie
VACANT
Activiteitencommissie
Gelf de Jong 06-44301475
Sponsorcommissie
Theun Dankert sponsor@vvdtd.nl 06-52559984
Ledenadministratie
Wendy Hogerhuis 06-17774957
E-mailadres  agema063@planet.nl
Bestuursrekening: 45.00.14.487 (IBAN nummer   NL44 ABNA 0450 0144 87)
Contributierek: 11.31.12.920 (IBAN nummer NL70 RABO 0113 1129 20)
Club van 50
Rutger Bijlsma clubvan50@vvdtd.nl 06-44588659
Uw financiële bijdrage kunt u storten op:  NL96RABO 0152185895
Consul/Lichtwedstrijden
Bob Rijpstra 058-2574314
Bij wijziging van speeldata en/of tijden, wedstrijdsecretariaat inlichten:
Sake Faber (secretaris) 06-10290955