Contact

 

Bestuur en Commissies
René Hofman Voorzitter 06-21864142
Erik Hettinga Techn. Zaken Heren 06 – 23971003
Sake Faber Secretariaat/Wedstrijdsecretariaat 06-10290955
Lieuwe de Boer Penningmeester 06-57734582
Brecht Dijkstra Algemene zaken 06-23710612
Eelke Oevering Technische Zaken Jeugd 06-48676077
Ruurd Deelstra Ledenadministratie 06-42682967
Gryteloek Hansma Technische zaken Dames 06-46046556
Hoofdtrainer
Dick Schambach
Jeugdcommissie
VACANT
Activiteitencommissie
Gelf de Jong 06-44301475
Sponsorcommissie
Harald Riewald sponsor@vvdtd.nl 06-22929893
Ledenadministratie
Ruurd Deelstra 06-42682967
E-mailadres: ledenadministratie@vvdtd.nl
Bestuursrekening: 11.31.12.920  NL70 RABO 0113 1129 20
Contributierek: 11.31.12.920    NL70 RABO 0113 1129 20
Club van 50
Rutger Bijlsma clubvan50@vvdtd.nl 06-44588659
Uw financiële bijdrage kunt u storten op:    NL96RABO 0152 1858 95
Consul/Lichtwedstrijden
Bob Rijpstra 058-2574314
Bij wijziging van speeldata en/of tijden, wedstrijdsecretariaat inlichten:
Sake Faber  06-10290955