Contact

Bestuur en Commissies
Grieteloek Kingma Voorzitter 06-51941396
René Hofman Vice-Voorzitter/Techn. Zaken Heren 06-21864142
Sake Faber Secretariaat/Wedstrijdsecretariaat 06-10290955
Hilbrand Sibma Penningmeester 06-47128776
Brecht Dijkstra Vrijwilligerszaken 06-21864142
Gabe Bruinsma Technische Zaken Jeugd 0620105946
Eva Pasma Algemeen lid 06-18774211
 Wendy Hogerhuis  Ledenadministratie  06-17774957
Hoofdtrainer
Marcel Frankena 06-42054601
Jeugcommissie
Gabe Bruinsma 058-2573637
Activiteitencommissie
Steffen Hansma Jr.  06-20544380
Sponsorcommissie
Hendrik Harm Kingma 06-12710803                  sponsordtd@outlook.com
Ledenadministratie
Wendy Hogerhuis 06-17774957
E-mailadres  agema063@planet.nl
Bestuursrekening: 45.00.14.487 (IBAN nummer   NL44 ABNA 0450 0144 87)
Contributierek: 11.31.12.920 (IBAN nummer NL70 RABO 0113 1129 20)
Club van 50
Rutger Bijlsma 06-44588659
Uw financiële bijdrage kunt u storten op:  NL96RABO 0152185895
Consul/Lichtwedstrijden
Bob Rijpstra 058-2574314
Bij wijziging van speeldata en/of tijden, wedstrijdsecretariaat inlichten:
Sake Faber (secretaris) 06-10290955