AED cursus DTD

Vanaf het komende seizoen is er een AED aanwezig op de accommodatie (de exacte locatie wordt nog gepubliceerd)

Alle leden, trainers, leiders, vrijwilligers en supporters kunnen zich aanmelden voor de AED cursus welke gegeven gaat worden op 19 september om 19.30 uur in de kantine.

vol=vol

leiders en trainers hebben voorrang bij de aanmelding!

graag aanmelden bij evapasma@hotmail.com of grieteloek@hotmail.com