Albert Faber
Erik Kuipers
Femme Zwiers
Gabe Bruinsma
Jan van der Zee
Marc Tjeerdsma
Niels Sinnema
Piet Jansma
Pieter van der Meer
Rendert Hofman
Cor Nicolay
Ewoud Terpstra
Simon van der Zee
Sake Faber

Technische staf

Pieter van der Meer
06 20237245
Auke Rijpstra
06 83795568