Voorjaars Ledenvergadering maandag 27 mei 2019, 20:00 uur

Hierbij nodigen wij alle leden, donateurs, vrijwilligers en ouders uit voor de Jaarlijkse Voorjaar Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op maandag 27 mei, 20:00 uur, Kantine DTD

 

Voorjaarsvergadering v.v. D.T.D.

Maandag:           27 mei 2019

Aanvang:            20.00  uur

Plaats:                  Kantine v.v. D.T.D. 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Rondvraag
 5. Notulen Najaarsvergadering 26 november 2018
 6. Prijsverhoging kantine:
  1. Berenburg cola/Bacardi Raz/blikjes        3,00 euro
  2. Witte/Rode wijn , Rosé                               3,00 euro
  3. Frisdrank                                                        1,50 euro
  4. Snoep en Chips                                             0,80 eurocent
 1. Bestuursverkiezing:
 • Hilbrand Sibma aftredend en niet herkiesbaar
 • Grieteloek Kingma aftredend en niet herkiesbaar
 • Eva Pasma aftredend en niet herkiesbaar
 • Gabe Bruinsma aftredend en niet herkiesbaar

Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden:

 • Brecht Dijkstra
 • Aron Hansma
 • Lieuwe de Boer
 1. Commissies:

Activiteiten commissie:

Steffen Hansma jr stopt

 • Ybele Reitsma, Femke Woudstra, Lieuwe de Boer, Gryteloek Hansma

De commissie draagt voor als nieuw lid:

Sponsorcommissie:

Hendrik-Harm Kingma en Anne Eelke Hofman stoppen

 • Theun Kuipers, Theun Dankert, Robert Schaap, Rutger Bijlsma (tevens Club van 50)

De commissie draagt voor als nieuw lid:

Cambuurcommissie:

 • Grieteloek Kingma, Eva Pasma, Aukje Wiersma, Femme Zwiers, René Hofman

Het bestuur installeert een nieuwe commissie binnen v.v. D.T.D.:

Kantine/vrijwilligerscommissie:

 • Ruurd Deelstra, Jelmer de Boer, Arno Heslinga
 1. Samenwerking Stiens – DTD
 2. Sluiting