Oriënterende gesprekken S.C. Stiens en v.v. D.T.D

Momenteel vinden er oriënterende gesprekken plaats tussen S.C. Stiens en v.v. D.T.D.

Er wordt gekeken of beide verenigingen, op het gebied van zowel de jeugd- als damesteams, elkaar in de toekomst kunnen versterken.

Vanuit de bestuursverenigingen is de volgende commissie samengesteld:

S.C. Stiens
Sake Vellinga
Peter de Blaauw
Herman van Tellingen

V.V. D.T.D
Gabe Bruinsma
Sake Faber
Brecht Riewald – Dijkstra

Aizo Elgersma fungeert als verbinder in dit geheel.