Najaars ledenvergadering vv. D.T.D

Agenda Najaarsvergadering  v.v.D.T.D  26 november

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen van de agenda
  4. Rookvrij DTD zaterdag (Jeugdwedstrijden)
  5. Notulen voorjaarsvergadering (maandag 11 juni 2018)
  6. Jaarverslag seizoen 2017/2018
  7. Financieel verslag Penningmeester:
  8. Kascommissie: Dick Rijpstra en Yke Hoekstra

Aftredend: Dick Rijpstra

Benoemen kascommissie.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting